Privacy Policy

Uw toestemming

Door het maken van een afspraak geeft u toestemming voor het verwerken van enkele van uw gegevens: achternaam, voornaam of voorletter(s), geboortedatum, gemeente, land, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Voor een correctie registratie en digitale verwerking van uw gegevens worden tijdens de afspraak de volgende gegevens geregistreerd: rijksregisternummer, geboortedatum, achternaam, voornaam/voornamen, postcode, gemeente, land, straat, huisnummer, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geslacht, taal, identiteitskaartnummer, eventuele algemene informatie over u, eventuele verwantschappen van u, uw huisarts of een andere arts aan wie u de gegevens wilt laten overmaken, datum en tijdstip van de afspraak, verslaglegging van de anamnese/het vraaggesprek, verslaglegging van het neurologisch en/of lichamelijk onderzoek, parameters, risicofactoren, intoleranties, allergie├źn, medische voorgeschiedenis, gebruikte medicatie, reeds gekregen vaccinaties, medische attesten, ontvangen medische verslagen, ontvangen medische uitslagen, zorgkas/mutualiteit, facturatie -bedragen en -wijze.  

Indien er gegevens wijzigen, gelieve dit dan zo snel mogelijk door te geven.

Uw gegevens op papier en digitaal

Er wordt gewerkt in een papierloze omgeving. Ontvangen papieren documenten worden ingescand en erna vernietigd. Gescande documenten worden toegevoegd aan uw medisch dossier en verwijderd van de computer. De beveiliging van de computer wordt up to date gehouden m.b.v. een externe IT-specialist. Om in te loggen in uw medisch dossier en uw e-mailcorrespondentie worden meerdere identificatie stappen genomen. Facturatie en attestering richting uw zorgkas/mutualiteit en electronisch voorschrijven op uw identiteitskaart vinden alle plaats via dezelfde medische software als deze waarin uw medisch dossier opgenomen is (Mediris Specialist van MediPortal). Berichten naar uw (huis)arts worden bij voorkeur vanuit deze medische software beveiligd verstuurd en zo mogelijk niet per post.

Website

Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Bij de MediPortal agenda wordt wel gebruik gemaakt van cookies.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Uw privacy tijdens de afspraak

De afspraak vindt achter gesloten deuren plaats. Er is geen inkijk. U bepaalt zelf of er wel of niet nog iemand anders tijdens de afspraak, of een deel hiervan, aanwezig is.

Uw rechten

Indien u dit wenst, dan kunt u inzage krijgen in uw gegevens, deze laten corrigeren,  laten verwijderen en/of wel of juist niet laten bezorgen aan een door u aangewezen arts of uzelf. Om te voorkomen dat gegevens van een ander worden verwerkt of verwijderd, wordt gevraagd om een identiteitscontrole. Voor medische dossiers is er wel de verplichte bewaartermijn van 30 jaar na het laatste contact.

Indien u wilt dat bepaalde gegevens niet verwerkt worden, dan kunt u dit te allen tijde aangeven.

U bespreekt uw wensen het beste tijdens een afspraak. Zo nodig kunt u deze ook e-mailen naar [email protected]

Een klacht

Als u niet tevreden bent, mag ik u vragen dit dan direct met mij bespreekbaar te maken tijdens of in een afspraak? Hopelijk kunnen wij samen zoeken naar een passende oplossing.

Vragen?

Indien u op deze pagina niet vond wat u wilde weten m.b.t. o.a. uw privacy, stuur dan gerust een e-mail met uw vraag naar [email protected]

Datum van opstelling

Deze privacy verklaring werd opgesteld in november 2023.